Donka Vasile Nicolae PFA

Donka Vasile Nicolae PFA

Telefon vezi numarul de telefon
Email vezi adresa de email
Adresa Satu Mare, str. Pastravului nr. 2, ap. 7
Judet Satu Mare
Categoria B
Seria si nr. RO-SM-F 0152
Verificare ANCPI

Studii topografice pentru proiectare constructii, retele drumuri, canalizare
Documentatii identificare, intabulare
Parcelari comasari
Delimitari imobile
Trasari limite terenuri, constructii
Expertize de Evaluari imobiliare - case si terenuri .
Proiectare amenajari hidrotehnice si de imbunatariri funciare - amenajari piscicole, amennajari aparare impotriva inundatiilor - baraje, diguri , lucrari de desecare drenaj
Dirigintie de santier -constructii hidrotehnice.

Contact